Ko­duaia muut­mist kas või ühe öö jook­sul ava­li­kuks ruu­miks, kus va­lit­se­sid kunst­ni­ku keh­tes­ta­tud sea­du­sed, tõlgen­da­ti riik­li­ke­le reeg­li­te­le mit­teal­lu­mi­se­na, ja sel­le eest ka­ris­ta­ti."